Neste

Har du lyst til å prøve en sykkeltur på skinner? Da er dresinsykling på Valdresbanen noe for deg. AS Valdresbanen og interesseforeningen Nye Valdresbanen arrangerer i år dresinkjøring på Valdresbanen for 19. året på rad. Årets sesong starter mandag 22. juni. Utleien foregår som et samarbeid mellom Valdresbanen, Nordre Land kommune og Turistkontoret Gjøvik-Land-Toten.

Dresiner kan leies fra Dokka stasjon. Turistkontoret, tlf 611 12 630, er åpent hver dag mellom klokka 10.00 og 16.00 fram til 16. august.

Klikk på dresinutleie i venstre marg for mer informasjon.

Innkalling til generalforsamling i AS Valdresbanen

Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i AS Valdresbanen på Dokka stasjon lørdag 30. mai kl 13.30.

Sakliste:

1. Åpning v/styreleder

2. Godkjenning av innkalling og fullmakter

3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

4. Årsberetning for 2014

5. Åresregnskap for 2014

6. Val av styre, valgnemnd og revisor.

Innkalling til årsmøte i Nye Valdresbanen

Innkalling til årsmøte i Nye Valdresbanen på Dokka stasjon lørdag 30. mai kl 14.00.

Sakliste:

1. Åpning ved styreleder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

4. Årsmelding for 2014-2015

5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2014

6. Fatsetting av årskontingent for 2016

7. Valg av styre og revisor

God dresinsesong på Valdresbanen

473 passasjerer reiste med dresin på Valdresbanen i fjor. Det er en økning på 12 fra året før. Passasjerantallet beskriver seg i hovedsak fra dresinutleie på Dokka, men det er også leid ut dresiner fra Etna og Bjørgo.

- Dette er vi godt fornøyd med ettersom vi kom seint i gang med dresinutleien i 2014. Det skyldtes at vi hadde planlagt å kjøre sørover fra Dokka stasjon, men på grunn av avslag fra Jernbaneverket måtte vi endre våre planer og leie ut dresiner nordover, sier daglig leder i AS Valdresbanen, Nils Håkon Sandersen. Dette betydde at selskapet kom for seint i gang med vegetasjonsrydding. Et minus var det også at AS Valdresbanen tidlig på høsten ble frastjålet en av sine nye, røde tandemdresiner.

- Den vil vi gjerne ha igjen, sier Sandersen, som oppfordrer folk som kan ha sett eller hørt noe om å ta kontakt.

Siden dresinutleien begynte i 1997 er det transportert 6.701 passasjerer på Valdresbanens dresiner. Det høyeste antallet ble nådd i 2001, siste året det var dresinutleie fra Leira. Da ble det fraktet 894 dresinpassasjerer.

Dresinutleien foregår i samarbeid med Nordre Land kommune og Turistkontoret for Gjøvik-Land-Toten.

- Dresinkjøringen er et populært og helsefremmende opplevelsestiltak både for turister og fastboende, sier Nils Håkon Sandersen, som opplyser at AS Valdresbanen til sommren håper å leie ut dresiner både nordover mot Valdres og sørover langs Randsfjorden.

67.055 kroner til gravemaskinen

Valdresbanen anskaffet høsten 2014 en skinnegående Liebherr gravemaskin. Maskinen vil revolusjonere vedlikeholdet av Valdresbanen og gjøre det mulig for oss å fortsette med dresinutleie på strekningen Dokka-Bjørgo. Vi håper på sikt at maskinen også kan brukes på den nedre delen av banen, slik at vi får igang igjen togtrafikk på det offentlige jernbanenettet mellom Eina og Dokka.

For bare kr 250 kan du bli symbolsk medeier i Valdresbanens gravemaskin. Alle som kjøper to andeler eller flere, får også tilsendt


Bli medeier i Valdresbanens gravemaskin

AS Valdresbanen har kjøpt inn en Liebherr skinnegående gravemaskin. Du kan bli symbolsk medeier i gravemaskinen ved å betale inn kr 250 per andel til Nye Valdresbanen, Boks 122, 2901 Fagernes på konto 6179.05.38896. Da får du tilsendt et eget andelsbevis med foto av gravemaskinen - et godt gavetips.

Betal på giro til Nye Valdresbanen, Boks 122, 2901 Fagernes, kontonr. 6179.05.38896, og du får tilsendt et andelsbrev med bilde.

Vi startet innsamlingsaksjonen 8. oktober. Mål for innsamlingen: kr 100.000. Samlet inn 27. mai 2015: kr 66.655 (67 %). Siden sist: kr 400. Innsamlet per dag: kr 321.

På forhånd takk til alle som vil bidra!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dresinsesongen 2016


Har du lyst til å prøve en sykkeltur på skinner? Da er dresinkjøring på Valdresbanen noe for deg. AS Valdresbanen og interesseforeningen Nye Valdresbanen leier i år ut dresiner for 20. året på rad.
Dresinutleien i 2016 foregå på strekningen mellom Dokka og Hov, og inkluderer da stasjonene Dokka, Odnes, Fluberg, Bjørnerud og Hov.

Du kan sende en reservasjon til post KRØLLALFA valdresbanen.no for å sikre deg en booking fra og med 20. juni og ut året. (til snøen kommer)

Se mer om dresinutleie i venstre kolonne.

Generalforsamling i AS Valdresbanen 2016

Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i AS Valdresbanen på Dokka stasjon søndag 12. juni kl. 18.00.

Sakliste:
1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av
innkalling og fullmakter.
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4.
Årsberetning for 2015
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2015
6. Valg av styre og valgnemnd

Årsmøte i Nye Valdresbanen 2016

Alle medlemmer i Nye Valdresbanen inviteres til årsmøte på Dokka stasjon søndag 12. juni kl. 19.00

Sakliste:
1. Åpning v/ styreleder
2. Godkjenning av
innkalling og sakliste
3. Valg av møteleder, referent og
to til å underskrive protokollen
4.
Årsmelding for 2015-2016
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2015
6. Fastsetting av årskontingent for 2017
7. Valg av styre, valgnemnd og revisor

Dresin i 40-årsgave

Nils Håkon Sandersen fyller 40 år den 21. januar. Han er til daglig konduktør i NSB, han er daglig leder og styreleder i AS Valdresbanen og har gjennom en årrekke lagt ned en fantastisk innsats for Valdresbanen uten ei krone i lønn. Venner av Valdresbanen vil gjøre ekstra stas på han ved å samle inn en pengegave til han, som skal gå til innkjøp av en splonkende ny dresin, og som han vil gi videre til Valdresbanen. Innsamlingen ble satt i gang 15. januar. Du kan bidra ved å betale inn en pengesum til Nye Valdresbanen, Boks 122, 2901 Fagernes på bankgiro: 6179.05.38896. Merk innbetalinga "dresingave". Innsamlet sum 26. april 2016: kr 23.400

Bli medeier i Valdresbanens gravemaskin - kr 72.000 til nå!

Valdresbanen her kjøpt inn en Liebherr skinnegående gravemaskin til arbeid på banen. Du kan bli symbolsk medeier i gravemaskinen ved å kjøpe andeler til kr 250. Per 20. desember 2015 er det solgt andeler for kr 71.750. Du kan kjøpe andeler, og bli innehaver av et andelsbrev, ved å betale inn for en eller flere andeler til Nye Valdresbanen, Boks 122, 2901 Fagernes på konto 6179.05.38896. Dette er også et godt gavetips!

Dresinrekord på Valdresbanen i 2015

-Turistene har endelig fått øynene opp for dresinkjøring på Valdresbanen. Dette er flott opplevelsesturisme, sier Nils Håkon Sandersen i AS Valdresbanen.

I år ble det satt ny passasjerrekord. 565 passasjerer er ny rekord etter at dresinutleien ble flyttet fra Leira til Dokka i 2002. Dette er 102 passasjerer mer enn i 2014. Høsten i år var svært fin, og dresinutleien ble derfor forlenget utover høsten. Dresinutleien skjer i samarbeid med Turistkontoret for Gjøvik, Toten, Land fra Dokka stasjon i perioden 20. juni til 20. august. Utover høsten har AS Valdresbanen selv stått for utleien på dugnad. Da har det også vært flere gruppeturer.

-l De siste turistene leide vi faktisk ut dresin til helt i slutten av oktober, forteller Sandersen.

Siden starten i 1997 har 7.256 store og små reist med dresin på Valdresbanen, enten ved at de har tråkket selv eller vært passasjerer.

-l Reiselivet i Land og Valdres har ikke mange turistopplevelser å by på for barn og unge. Dresinkjøring på Valdresbanen er et godt alternativ, det er noe som fenger både ung og gammel, sier Nils Håkon Sandersen.

.................

Potensial for 150.000 kubikk tømmer på Valdresbanen

Ole Helmer Bjørlien i Trevekst Oppland mener at Rail Consult har gjort et for lavt anslag når det gjelder potensialet for frakt av tømmer på Valdresbanen.

Det kom fram under tømmertogseminaret som ble arrangert på Dokka fredag. Mens Rail Consult hadde anslått potensialet til 60.000 kubikk anslo Bjørlien potensialet til opp mot 150.000 kubikk.

- I tillegg kommer mulig frakt av bioenergi og flis, sa Bjørlien. Men Bjørlien konkluderte samtidig med at en slik transport ikke ville være lønnsom i forhold til lastebiltransport.

- I stedet for at det offentlige bruker 300 millioner kroner på å ruste opp Valdresbanen, burde heller pengene brukes til å investere i Gjøvikbanen, vegnettet eller treforedling i vårt eget distrikt, sa Bjørlien.

Han fikk støtte fra Guttorm Tysnes i Norges Lastebileierforbund. Tysnes sa at Lastebileierforbundet ikke har noe imot tømmerfrakt på bane og at tømmerbilsjåfører og lastebilselskap helst vil ha kort frakt av tømmer. Men han mente at 300 millioner kroner burde brukes til opprusting av vegnettet og at tømmerfrakt på Valdresbanen ville bli svært ulønnsomt i forhold til frakt med lastebil.

Gaute Nøkleholm fra Nortømmer viste til at Norge i dag bare avvirker 40 prosent av tilveksten, mot 75 prosent i Sverige og 60 prosent i Finland. Nøkleholm sa at tømmerbehovet sørover på kontinentet, mot Nord-Afrika og den nære østen i tida framover vil bli enormt. Og at det her ligger et kjempestort potensial. Derfor er det også et stort potensial for frakt av tømmer og biomasse ut av Norge ved hjelp av tog. Nøkleholm viste også til at bruk av trevirke i mange industriprodukt er sterkt økende.

I dag er det sju private godstogselskap som tar på seg transportoppdrag på det norske jernbanenettet. På seminaret var disse representert ved Heimon Winkelmann, som har bygd opp jernbaneselskapet Grenland Rail. Et tømmertogselskap på Valdresbanen vil være et av disse private selskapene, primært med lokale interessenter involvert.

Ove Skovdal og Bjørn Bryne i Rail Consult, som har laget mulighetsstudien om tømmertransport på Valdresbanen med mulighet for terminaler på Reinsvoll, Trevatn, Bjørnerud, Odnes, Dokka og Tonsåsen, opplyste at anslaget på 60.000 kubikk i året er et konservativt anslag. 60.000 kubikk innebærer frakt med to matetog med diesellokomotiv til Eina i uka, og derfra viderefrakt med et 350 meter langt tog med elektrisk lok til papirfabrikken i Grums ved Karlstad i Sverige. De framholdt at en økning til 90.000 kubikk i året ville være optimalt. Det kan man klare uten å øke utgiftene vesentlig. Det vil også gjøre transporten konkurransedyktig på denne avstanden, når man ser vekk fra investeringskostnadene i infrastrukturen.

Fra AS Valdresbanen ble det vist til at man gjennom en opprustning av Valdresbanen med ny ballast, sviller og skinner også vil kunne kjøre persontog og turisttog på banen i større hastighet enn før og at dette også må tas med i beregningene. Rail Consult har i sin rapport anslått at man etter en opprustning av Valdresbanen vil kunne opprette en persontogforbindelse som bruker 2 timer og 20 minutt mellom Dokka og Oslo S.

Januar 2013


Valdresbanen

AS Valdresbanen ble stiftet på konstituerende generalforsamling på Fagernes 19. april 1991.

Bakgrunnen var Samferdselsdepartementets krav om at det må stå et ansvarlig selskap bak konsesjoner for jernbanedrift. Samtidig ønsket foreningen Nye Valdresbanen den økonomiske delen av turist- og chartertogdriften skilt ut som en egen forretningsmessig enhet. Selskapet har vel 1.000 aksjonærer, som består av enkeltpersoner, lag, foreninger, kommuner og bedrifter.

Det frivillige miljøet rundt Valdresbanen teller over 60 personer, og vi har stadig bruk for nye krefter i arbeidet. Foreningen Nye Valdresbanen og AS Valdresbanen har en rekke varierte oppgaver å tilby deg som ønsker å bidra til bevaring og aktivitet på Valdresbanen. Oppgavene favner alt fra dugnader på banen og togmateriellet til kontorarbeid og utvikling av Valdresbanen som reislivsprodukt. Se fanen Bli aktiv i Nye Valdresbanen for mer informasjon.

Dugnader les nyheter!

Kontakt oss

AS Valdresbanen / Nye Valdresbanen Postboks 122 2901 FAGERNES Telefon: 61 11 26 30 - 99 44 87 11 E-post: post(krøllalfa)valdresbanen.no
Les mer

Om AS Valdresbanen og Nye Valdresbanen

AS Valdresbanen ble stiftet på konstituerende generalforsamling på Fagernes 19. april 1991. Bakgrunnen var Samferdselsdepartementets krav om at det må stå et ansvarlig selskap bak konsesjoner for jern...
Les mer