Banedata


Valdresbanen starter på Eina på Gjøvikbanen, og gikk til Fagernes. Sporet ligger i dag til Bjørgo.
Valdresbanen var privatbane til 01.01.1937, og ble overtatt av NSB frem til nedleggesen av persontrafikken 31. desember 1988.
Mellom Eina og Dokka gikk det godstog fram til mars 1999.
Sporvidden er normalspor: 1435 millimeter
Stortingsvedtak: 20. mai 1899

Åpnet
Vanlig drift
Høyt.åpnet
Lengde
Eina - Dokka
28.11.1902 23.11.1902
47,0 km.
Dokka - Tonsåsen
01.11.1903 29.09.1906 31,0 km.
Tonsåsen - Aurdal
11.10.1905 29.09.1906
18,0 km.
Aurdal - Fagernes
11.10.1906 29.09.1906 12,6 km.

Større linjeomlegginger:

Km. 172,30 â€" 173,75 Høgberget tunnel.…...…..31.08.1955
Km. 176,50 â€" 177,00 Tonsåsen………………..11.10.1956
Linjeomleggingen erstattet den bl.a. den gamle Tonsåsen tunnel ved km. 176,97 på 97 m.

Stasjonsbygninger:
Skrukli revet 1984, Fall revet 1982, Bjørnerud revet, Odnes revet, Dokka ny bygning 1944, Nordsinni revet 1985, Etna ny bygning 1940 (tidl. Vokterbolig på Lampeland), Aurdal revet.
Nr. Navn Status Km. Fra Eina Km. fra . Oslo Moh. Oppr. Status Hendelser mv.
1621 (EINA)+ S . 100,89 401,8 . . Gjøvikbanen
. Bru over Einavann . . 102,02 . . . Lengde 21,3 m.
. Ra sidespor l . 105,28 . . 1 .
1700.01 Røste . . 106,01 . 20.12.37 Hp (hp) 01.06.1969, nedlagt. 14.04.1970
1700.02 Vestli . . 107,09 . 20.12.37 Hp Nedlagt 1952
1701 TREVATN . 8,35 109,14 385,5 28.11.02 S Sp 01.07.59 u 07.01.68, hp/l ca.1970, nedlagt 01.01.89
1701.01 Halmrastsæter . . 111,67 . 20.12.37 Hp (hp) 01.06.1969, nedlagt 14.04.1970
1702 SKRUKLI . 15,00 115,81 393,0 28.11.02 S U 07.01.68, hp/l 05.08.83, nedlagt 01.01.1989
1702.01 Opperud . . 119,09 . 20.12.37 Hp Nedlagt 1952
1703 FALL . 20,00 120,73 299,2 28.11.02 S Sp 07.01.68, u 10.06.68 hp/l 09.10.74, hp 15.11.84. nedlagt 01.01.1989
1703.01 Klinkenberg . . 122,58 . 20.12.37 Hp (hp) 01.06.1969, nedlagt 14.04.1970
1704 HOV U/X 23,35 124,16 233,5 28.11.02 S U/x 01.01.1989
1704.01 Kluke . . 126,29 . 20.12.37 Hp Nedlagt 1939
1704.02 Gabrielstugua . . 127,79 . 1939 Hp (hp) 01.06.1969, nedlagt 14.04.1970
1705 BJØRNERUD . 28,15 128,95 175,2 1905 Sp S 1949, Sp 05.05.1959, hp/l 01.09.1959 hp 14.05.1968, nedlagt 01.01.1989
1705.01 Steinsvoll . . 131,44 . 20.12.37 Hp (hp) 01.06.1969, nedlagt 14.04.1970
.. Undergang riksvei 33 . . 132,34 . . . Betongbru, lengde 43,6 m.
1706 FLUBERG . 33,15 133,93 154,8 28.11.02 S Sp 07.01.1968, u 10.06.1968, hp/l november 1987, nedlagt 01.01.1989
1706.01 Kronborg . . 137,76 . 20.12.37 Hp (hp) 01.06.1969, nedlagt 14.04.1970
1707 ODNES l 39,40 140,20 138,6 28.11.02 S Sp 07.01.1968, u 10.06.1968, u/g 01.01.1989, l…..
1707.01 Åvella . . 143,40 . 20.12.37 Hp (hp) 01.06.1969, nedlagt 14.04.197
1708 DOKKA S/g 47,00 147,91 148,5 28.11.02 S S/g 01.01.1989
. Bru over Dølveita . . 148,59 . . . Lengde 30 m.
. Bru over Dokka . . 148,97 . . . Lengde 60 m.
1709 NORDSINNI . 54,15 154,81 267,0 01.04.04 S U 07.01.1968, hp 24.11.1971, nedlagt 01.01.1989
. Håkonstad tunnel . . 160,17 . . . Lengde 115 m.
1710 ETNA . 65,20 165,85 479,7 01.04.04 S U 07.01.1968, hp november 1987, nedlagt 01.01.1989
. Høgberget tunnel . . 172,84 . 31.08.55 . Lengde 784 m.
1711 TONSÅSEN l 77,80 178,37 682,0 01.11.03 S U 01.08.1984, l 01.01.1989
1712 BJØRGO . 90,50 190,96 510,0 01.10.05 S Sp 07.01.1968, nedlagt 01.01.1989
1713 AURDAL . 95,70 196,20 457,4 01.10.05 S Sp 07.01.1968, u 01.01.1983, hp november 1987, nedlagt 01.01.1989
1714 LEIRA . 104,50 204,97 372,0 01.10.06 S Sp 07.01.1968, u 10.06.1968, nedlagt 01.01.1989
. Fagernes tunnel . . 206,84 . . . Lende 80 m., revet høsten 1991.
1715 FAGERNES . 108,50 208,97 360,0 01.10.06 S Nedlagt. 01.01.1989.

Dugnader les nyheter!

Kontakt oss

AS Valdresbanen / Nye Valdresbanen Postboks 122 2901 FAGERNES Telefon: 61 11 26 30 - 99 44 87 11 E-post: post(krøllalfa)valdresbanen.no
Les mer

Om AS Valdresbanen og Nye Valdresbanen

AS Valdresbanen ble stiftet på konstituerende generalforsamling på Fagernes 19. april 1991. Bakgrunnen var Samferdselsdepartementets krav om at det må stå et ansvarlig selskap bak konsesjoner for jern...
Les mer