Bompengar til Valdresbanen


Kr 3.900 til Bompengeaksjonen 2016


Nye Valdresbanen har klart å samle inn over 600.000 kroner i bompengeinntekter til Valdresbanen på 14 år. I juli i år var det første målet på 600.000 kroner nådd. Fenomenalt flott! 29. desember 2016 er vi oppe i 612.165 kroner. Tusen hjarteleg takk til alle som kjøper symbolske bompengebillettar! Det kjem vel med i arbeidet for Valdresbanen. Det vart i vår sett i gang ein ny bompengeaksjon for 2016. I løpet av sommaren er det utført arbeid etter flaumskadar, og det er utført dugnadsinnsats med blant anna vegetasjonsrydding. Som hjelp i dette arbeidet har Valdresbanen kjøpt inn ein skinnegåande gravemaskin. Inntektene frå bompengebilletten kjem derfor vel med til denne banen som går gjennom både Toten, Land og Valdres.

Bompengebillettar kjøper ein ved å betale inn minimum 110 kroner til Nye Valdresbanen på bankkontonr. 6179.05.38896 og merke innbetalinga med "Bompengebillett". Du kan også kjøpe fleire billettar og for eksempel gi bort som gave. Bompengeaksjonen er eit svært viktig bidrag til drifta av Valdresbanen. Pengane blir brukte til revisjon av motorvognene og vegetasjonsrydding på banen for å halde dresintrafikken i gang.

I 2003 kom det inn: 42.000 kroner i bompenger, i 2004: 33.055 kroner, i 2005: 24.650 kroner, i 2006: 29.244 kroner, i 2007: 41.600 kroner, i 2008: 51.010 kroner, i 2009: 70.654 kroner, i 2010 kr 57.922, i 2011: kr 53.700, i 2012: kr 50.205. i 2013: kr 58.160, i 2014: kr 41.350, i 2015 kr 56.370 og hittil i 2016 kr 3.900. Sidan sist: kr 640.

Totalt i bompenger alle 14 år til nå: 612.165 kroner. Gjennomsnitt per år: 43.726. Gjennomsnitt per dag i 2016: kr 10,68. Mål for 2016 var: kr 55.000.

Nye Valdresbanen
Postboks 122
2901 FAGERNES

Kontonr.: 6179.05.38896

Sist oppdatert: 29. desember 2016

Dugnader les nyheter!

Kontakt oss

AS Valdresbanen / Nye Valdresbanen Postboks 122 2901 FAGERNES Telefon: 61 11 26 30 - 99 44 87 11 E-post: post(krøllalfa)valdresbanen.no
Les mer

Om AS Valdresbanen og Nye Valdresbanen

AS Valdresbanen ble stiftet på konstituerende generalforsamling på Fagernes 19. april 1991. Bakgrunnen var Samferdselsdepartementets krav om at det må stå et ansvarlig selskap bak konsesjoner for jern...
Les mer